privacy statement

Leerruimte Zijnsoriëntatie - Jeroen de Bruin

1. Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van deze website jeroendebruin.zijnsorientatie.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. In deze privacy statement kun je lezen hoe Leerruimte ZIjnsoriëntatie – Jeroen de Bruinmet jouw persoonsgegevens omgaat tijdens het gebruik van deze website én tijdens het deelnemen aan aanbod van deze leerruimte. 

2. Toestemming gebruik website

Door de informatie en de diensten op jeroendebruin.zijnsorientatie.nl te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3. Vragen

Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van  Leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruinen specifiek jeroendebruin.zijnsorientatie.nl, kun je hem of haar benaderen via de contact pagina van deze website. 

4. Verstrekken gegevens

 • Indien je je contactgegevens achterlaat via deze website geef je Leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruintoestemming deze gegevens te gebruiken om contact met je op te nemen.

 • Indien je je contactgegevens achterlaat per e-mail of berichten app (zoals bijvoorbeeld Whatsapp en Telegram) geef je Leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruintoestemming deze gegevens te gebruiken om contact met je op te nemen.

 • Indien je je abonneert op de nieuwsbrief verbonden aan deze website geef je Leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruin expliciet toestemming om deze nieuwsbrief naar je te sturen zolang je de toestemming niet intrekt.

 • Wanneer je een account aanmaakt op deze website of webshop mag je je account gegevens niet delen met derden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van je wachtwoord. Je wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen in de database van deze website en nooit aan wie dan ook verstrekt. 

 • Eventuele reacties die je achterlaat op deze website in forums of onder blogs zijn publiek toegankelijk en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruin in het kader van de AVG. Deze reacties worden niet afgeschermd of beveiligd tegen gebruik/misbruik/vermeerdering/ doorlinking etc.

5. Monitoren gedrag bezoeker

Deze website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

6. Gebruik van cookies

Deze website plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

7. Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

8. Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google en Meta cookies plaatsen of dat deze website gebruik maakt van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door jeroendebruin.zijnsorientatie.nl te beïnvloeden.

9. Gebruik persoonsgegevens tijdens deelname aanbod

Voor het kunnen opnemen van contact, het verzenden van informatie over activiteiten binnen Leerruimte Zijnsoriëntie – Jeroen de Bruin, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief, bewaart Leerruimte Zijnsoriëntie – <Naam leraar>, persoonlijke gegevens van je zoals je naam, adres en e-mailadres.

Wanneer je binnen Leerruimte Zijnsoriëntie – Jeroen de Bruin een cursus, training, padbegeleiding, relatiebegeleiding of individuele begeleiding volgt dan worden naast bovengenoemde gegevens ook de meer bijzondere persoonlijke gegevens. bewaard. Wanneer dit aan de orde is dan zal hiervoor expliciet jouw toestemming worden gevraagd.

10. Maatregelen bescherming persoonsgegevens

Leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruinzorgt er te allen tijde voor dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonlijke gegevens. Daarvoor heeft het de volgende maatregelen getroffen:

 • Onbevoegden hebben geen toegang tot jouw persoonsgegevens. Alle toegang tot persoonsgegevens over jou zijn beveiligd met een wachtwoord. 
 • Jeroen de Bruinheeft zich te houden aan het beroepsprofiel en de beroepscode van de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie. Uit dien hoofde heeft hij/zij geheimhoudingsplicht. 
 • Jeroen de Bruinkan geanonimiseerde gegevens gebruiken voor intervisie of supervisie. Intervisie en supervisie verslagen worden gedeeld met collega’s van Jeroen de Bruinen zijn zo geschreven dat deze niet herleidbaar naar individuele personen. 
 • Een klein deel van de gegevens (naam, adres, datum cursus, begeleiding ed.) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruinof diens administrateur een factuur kan opstellen of een jaarrekening kan opmaken. Met een eventuele administrateur heeft deze leerruimte een verwerkersovereenkomst opgesteld waarmee is vastgelegd dat hij de persoonsgegevens alleen voor het afgesproken werk mag gebruiken. 
 • De bijzondere persoonsgegevens die verband houden met een individuele begeleiding of padbegeleiding worden digitaal bewaard. Deze gegevens zijn met een wachtwoord beveiligd. 
 • Je bijzondere persoonsgegevens die verband houden met een individuele begeleiding of padbegeleiding worden een jaar na de beëindiging van een traject verwijderd en/of vernietigd. 
 • Leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruinneemt extra maatregelen om er voor te zorgen dat de informatie op diens computer, ‘the cloud’ en/of mijn website optimaal zijn beveiligd. Deze maatregelen zijn: 
  • De netwerken waar Leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruingebruik van maakt zijn beveiligd door een firewall.
  • De computer van Leerruimte Zijnsroiëntatie – Jeroen de Bruin is beveiligd met een wachtwoord. 
  • E-mail is een communicatiemiddel wat Leerrruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruinniet buiten zijn/haar e-mailaccount kan beveiligen. De leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruin kan geen verantwoordelijkheid dragen over informatie die je verstrekt over jezelf per e-mail en ontvangt die informatie dan bij voorkeur ook niet per e-mail.
  • Indien je een aankoop of transactie uitvoert via deze website, zoals het aankopen van een dienst of een product zal de communicatie tussen de webservers van Leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruinen jouw browser worden beveiligd met HTTPS (SSL) .
 • Als Leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruinvanwege een andere reden gebruik wil maken van je persoonsgegevens, dan zal hij/zij je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.